Ford Ranger 2019 Rung động gần như là chiếc Ranger mà chúng tôi mong muốnKIỂM TRA XE & BÉ! Đánh giá Rung động Ford Ranger 2021! Ford Ranger Tremor là một phiên bản off-road gọn gàng của Ford Ranger mới, nhưng nó không hoàn toàn là Ford Ranger mà chúng tôi mong muốn. Ranger Tremor là một chiếc xe tải tuyệt vời, nhưng nó không phải là Raptor – nhưng tôi vẫn sẽ cho bạn thấy tất cả những điều kỳ quặc và tính năng. Tôi cũng sẽ lái Ford Ranger Tremor và đánh giá trải nghiệm lái. Đánh giá Ford Ranger: TRANG WEB & MERCH! THEO TÔI! Twitter – Instagram – Facebook – BIỂU ĐỒ DOUGSCORE :.
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=KlSTvTuigbA